kort.

kort. kort. Kort er et adjektiv. Du bruker vanligvis den til a si at noe ikke varer lenge. Kort er et adverb. Hvis noe kommer til a skje innen kort tid, kommer det til a skje snart. Dette er en litt (mer…)

Read More